marian opvoeding

Leiding geven aan het inrichten van een rijke leeromgeving,  waar kinderen zich thuis voelen en kansrijk onderwijs krijgen binnen een fantastische pedagogische setting: hoe doe je dat in je eigen klas, je bouw, je school? Hoe breng je je collega’s in beweging, welke kwaliteiten heb je, wat is thematiseren, werken in units, combinatiegroepen: waar liggen de kansen. maatwerk, na intake wordt offerte opgesteld.

Heliks heeft veel ervaring met het thematiseren van onderwijs en dit gaat verder dan leerstofverbinder zijn. Resultaat is dat er gemotiveerde kinderen in de klas zijn, die vragen stellen, die willen lezen en onderzoeken. Die door middel van spel en onderzoek cruciale vaardigheden ontwikkelen rondom taal / lezen / spreken / schrijven, Kinderen die een lerende attitude hebben omdat ze worden uitgenodigd door de leerkracht en klasgenoten.

Persoonlijk Pedagogisch Plan schrijven als Gastouder: 5 online- bijeenkomsten met intervisie en coaching. In oktober 2021 start weer een nieuwe jaaropleiding, deze loopt door t/m mei 2022. Het moment waarop elke deelnemer zijn/haar plan presenteert. Deze opleiding wordt verzorgd door Sandra Kamphuis en Marian Koolhaas. Gastouderbureau Bij de Hand en Fijn zijn zeer positief "iedere gastouder gunnen we dit".

 

 marian aanbodKwaliteit in VVE voor 2 – 6 jarigen in opvang en onderwijs. Laat je kwaliteit zien en horen, als professional voor het kwetsbare, vragende jonge kind in  opvang en onderwijs. Nadruk ligt op het versterken van pedagogisch-didaktische met aandacht voor spel, taal en het inrichten van een rijke leeromgeving. Voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en IB’ers: 5 bijeenkomsten van 2 ½ uur.

 Maatwerk.

na intake wordt offerte opgesteld

Zin in Lezen voor leerkrachten groep 2, 3 en 4: de basis voor gemotiveerde lezers in je school, zonder methode. Spel en Het Verhaal zijn leidend. In samenwerking met De Activiteit. Een opleiding van 4 bijeenkomsten.

Voorproefje middels een filmavond is mogelijk.