marian opvoeding

Leiding geven aan het inrichten van een rijke leeromgeving,  waar kinderen zich thuis voelen en kansrijk onderwijs krijgen binnen een fantastische pedagogische setting: hoe doe je dat in je eigen klas, je bouw, je school? Hoe breng je je collega’s in beweging, welke kwaliteiten heb je, wat is thematiseren, werken in units, combinatiegroepen: waar liggen de kansen. maatwerk, na intake wordt offerte opgesteld

Persoonlijk Pedagogisch Plan schrijven als Gastouder: 5 online- bijeenkomsten met intervisie en coaching. In september 2021 start weer een nieuwe jaaropleiding. 

 

 marian aanbodKwaliteit in VVE voor 2 – 6 jarigen in opvang en onderwijs. Laat je kwaliteit zien en horen, als professional voor het kwetsbare, vragende jonge kind in  opvang en onderwijs. Nadruk ligt op het versterken van pedagogisch-didaktische met aandacht voor spel, taal en het inrichten van een rijke leeromgeving. Voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en IB’ers: 5 bijeenkomsten van 2 ½ uur.

 Maatwerk.

na intake wordt offerte opgesteld

Zin in Lezen voor leerkrachten groep 2, 3 en 4: de basis voor gemotiveerde lezers in je school, zonder methode. Spel en Het Verhaal zijn leidend. In samenwerking met De Activiteit. Een opleiding van 4 bijeenkomsten.

Voorproefje middels een filmavond is mogelijk.