Thema's doorzien die het kind aandraagt en daarmee aan het werk gaan als professional, dat is de uitdaging die ik telkens met scholen aan ga. Door een kinderportret te maken, de kindbespreking opnieuw vorm te geven en het kind écht in beeld brengen.

Met de intern begeleiders ontwikkel ik een persoonlijke DoorKijkWijzer, om de potentie van de leerkracht in beeld te krijgen. Met de directies werk ik tegelijkertijd aan een Integraal PersoneelsBeleid passend bij  hun school. Door te herinneren wie ze zijn, het krachtenveld in beeld te brengen waar zij in opereren en vanuit het kind te werken, heel concreet, worden er grote slagen gemaakt. De intern begeleiders en directies zijn, net als hun leerkrachten in de klas, aan het ontwerpen. Het 4D-model biedt ons hierin het kader. Een andere keer sta ik daar uitgebreid bij stil. Dit geeft energie, de diepgang waarmee men eigenaar wordt van het leren op hun school is groot, deze vitaliteit straalt af op hun collega's. Zeer leeftijdsbewust en duurzaam beleid noem ik dit.

Het werk wat ik werkelijk doe, het onderzoek wat ik verricht  aan papier toevertrouwen, bekend maken en verspreiden is geen eenvoudige taak voor mij, maar het is realiteit geworden. Er ligt inmiddels een mooi Heliks-aanbod: onderwijs door het kind geïnspireerd en uitgewerkt naar het leren in de klas, leren met het team, integraal personeelsbeleid en projectwerk met derden zoals gemeenten en kindcentra. Ben je nieuwsgierig? Mail naar dan ontvang je de brochure, of download de folder van deze website.