icon email icon google icon linkedin

Marian koolhaas

Marian Koolhaas

 

Telkens weer ben ik verrast. Dat het kind de aangever is van vernieuwing  en verandering. Thuis- en in schoolse situaties. Het kind inspireert en eist aanwezige alertheid.

Door te thematiseren in het onderwijs en tijdens mijn coaching,
door het schrijven van anekdotes over de dagelijkse praktijk,
door waarnemen en spreken krijg ik mijn ‘niet-weten’ helder.
En weet ik dat ik vooral heb te horen en gewaarzijn wat de kinderen vragen, ten behoeve van de gehele schoolontwikkeling.

Met dit als achterliggend idee, heeft Heliks o.a een duurzaam IPB ontwikkeld waarin het kind inspireert en aangever is. In nauwe samenwerking heb ik met succes gewerkt aan een vernieuwend 4D-onderwijsconcept.

We onderzoeken hoe het portfolio als professionaliserings- en onderzoeksinstrument een vaste plek krijgt in de dagelijkse praktijk van scholen. Er ontstaan continue nieuwe vragen vanuit betrokkenheid, die (op)leiden naar mogelijkheden, groei en ontwikkeling. Bij volwassene en kind tegelijkertijd.

 

Deskundigheid

 • Coaching- en supervisietrajecten jongeren en volwassenen
 • Implementatie  handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken (meerjarige trajecten)
 • Begeleiden (zwakke) scholen
 • Implementeren Integraal Personeelsbeleid in kader van duurzaamheid.
 • Vormgeven thematisch gecentreerd onderwijs
 • Onderzoeksmatig werken en leren met kinderen en leerkrachten
 • Interimmanagement als schoolleider / intern begeleider
 • Praktijkgericht onderzoek op academische opleidingsscholen
 • Curriculumontwikkeling voor leraren op post-hbo niveau
 • Ontwikkelen kortdurende cursussen voor leerkrachten primair onderwijs
 • Ontwikkelen gecertificeerde post HBO-opleidingen: IB-opleiding en Coach van Vernieuwing
 • Toetsingskader en aanvragen realiseren voor post-HBO opleiding

Klik hier voor een uitgebreid CV van Marian Koolhaas.