Marian Koolhaas

 

Telkens weer ben ik verrast. Dat het kind de aangever is van vernieuwing en verandering. Thuis- en in schoolse situaties. Het kind inspireert en eist aanwezige allertheid.

Door te thematiseren in het onderwijs en tijdens mijn coaching,
door het schrijven van anekdotes over de dagelijkse praktijk
door waarnemen en spreken krijg ik mijn ‘niet-weten’ helder.
En weet ik dat ik vooral heb te horen en gewaarzijn wat de kinderen vragen, ten behoeve van de gehele schoolontwikkeling.

Met dit als achterliggend idee, heeft Heliks o.a een duurzaam IPB ontwikkeld waarin het kind inspireert en aangever is. In nauwe samenwerking heb ik met succes gewerkt aan een vernieuwend 4D-onderwijsconcept.

We onderzoeken nu hoe het portfolio als professionaliserings- en onderzoeksinstrument een vaste plek krijgt in de dagelijkse praktijk van scholen. Er ontstaan continue nieuwe vragen vanuit betrokkenheid, die (op)leiden naar mogelijkheden, groei en ontwikkeling. Bij volwassene en kind tegelijkertijd.

 

Deskundigheid

Klik hier voor een uitgebreid CV van Marian Koolhaas.