icon email icon google icon linkedin

marian opvoeding

Heliks Consult: onderwijs en opvoeding

Heliks werkt aan een vernieuwend en geheel omvattend 4D-schoolconcept op basisscholen. 4D-onderwijs betekent: elke situatie geeft nieuwe ingangen en het reeds ontdekte wordt in dienst van de actualiteit gehanteerd:

  • Het onderwijs is thematisch gecentreerd: de thema’s die kinderen individueel en als klas intrinsiek en extrinsiek tonen zijn daadwerkelijke input voor organisatie van het onderwijs. In wisselwerking met de omgeving buiten de klas, omdat bijv. het jaargetijde, het leerplan en andere afspraken invloed hebben op de uitwerking van de thema’s.
  • Integraal Personeelsbeleid is geïnspireerd door de kinderen, de gesprekscyclus is geïntegreerd met en gebaseerd op het handelen met en voor de kinderen.
  • Leidende activiteiten zijn onderzoek en spel, door kind én volwassene.
  • Zelfreflectie is noodzakelijk, instrumenten zoals het P-boekje, intervisie, portfolio en het 4D-spel worden hiervoor gebruikt.
    Coachen en supervisie zijn persoonlijk trajecten om eigen vragen en thematieken te onderzoeken. Ze verschaffen inzicht in hoe de eigen loopbaan naar de toekomst toe, eruit kan zien.

 

Voorbeelden van uitgevoerde maattrajecten

  • meerjarige ontwikkeltrajecten waarbij het team als individuen in een samenwerkend verband vernieuwd leert kijken naar de kinderen, wat zij al weten en wat zij vragen, de ouders zijn betrokken.
  • een integraal duurzaam en levendig IPB wordt (opnieuw) ingevoerd. De gesprekkencyclus is vanaf het begin betekenisvol en draagt bij tot verdere professionalisering. Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn geheel vanzelfsprekend geworden, de leerkracht richt zijn eigen onderzoek in. Blijvend geïnspireerd door het kind, is de leerkracht aanwezig.
  • thematisch gecentreerd onderwijs implementeren, waar de actualiteit van de kinderen, het team en de school wordt gehanteerd. Individuen en team worden aangesproken op hun eigenlijke professionaliteit waarin zij zelf aan zet zijn.
  • Intervisie met gastouders, georganiseerd door gastouderbureau.