Heliks Consult: onderwijs en opvoeding

Heliks werkt aan een vernieuwend en geheel omvattend 4D-schoolconcept op basisscholen. 4D-onderwijs betekent: elke situatie geeft nieuwe ingangen en het reeds ontdekte wordt in dienst van de actualiteit gehanteerd:

Coachen en supervisie zijn persoonlijk trajecten om eigen vragen en thematieken te onderzoeken. Ze verschaffen inzicht in hoe de eigen loopbaan naar de toekomst toe, eruit kan zien.
 

Voorbeelden van uitgevoerde maattrajecten