icon email icon google icon linkedin

marian onderwijs

Heliks academie: Opleidingen

De Heliks- academie wil door middel van opleidingen dat:

  • kinderen echt gezien en gehoord zijn d.m.v. 360° leren en waarnemen.
  • het zelfstandige werkvermogen en werkplezier van kind en volwassene vergroot wordt,
  • bewustwording bij leerkrachten toeneemt doordat reflectie en het hanteren van de dagelijkse situatie werkmateriaal is.

De Heliks-academie biedt kort- en langer lopende opleidingstrajecten:

 

jaaropleiding PPP voor gastouders Plusopleiding Intern Begeleider

 

Scholing op 4D-instrumenten (op aanvraag, voor teams)

De Doorkijkwijzer 4D-intervisie (begeleiden of opleiden)
Kinderportret 4D-Portfolio voor kind en leerkracht
Kinderbespreking Themagecentreerd onderwijs (TGO)
  Reflectie met P-boekje en anekdotes

 

Voor wie is de Heliks-academie?

Voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, gastouders, intern begeleiders en schoolleiders die

  • Ervaren en weten dat er meer mogelijk is binnen onderwijs en opvang, pedagogiek en didactiek.
  • Onderwijs en opvang expliciet vanuit de verschillende betrekkingen met maatschappij, leeftijd, afkomst en verschil zelfstandig en legitimerend willen hanteren.
  • De concrete situatie explicieter willen hanteren als instrument voor onderwijs en opvang.
  • Zélf willen leren en leerling willen zijn, door samen te werken met het kind.

Aanbod: door maatwerk aan teams of middels open inschrijving. Via website worden data bekend gemaakt.