icon email icon google icon linkedin

marian visie

Visie

Het kind wordt gezien en gehoord,
Uitgedaagd om met al zijn mogelijkheden
kind te zijn, met persoonlijke thema’s,
waarin taak en ondernemerszin geborgen zijn
om groeiende verantwoordelijkheid te nemen
naar volwassenheid

Thuis en op scholen willen we kinderen opleiden die ontdekken, durf-moed hebben en initiatiefrijk zijn, die creatief ondernemen, onderzoeken en die zich verantwoordelijk weten voor hun eigen gedrag en handelen. Ze zijn aanwezig als uniek individu, ze kunnen grenzen doorbreken. Kinderen willen volwassenen die hen willen ontmoeten, die zich laten verrassen door hetgeen kinderen vragen en vertellen.

Het kind is de aanvrager en de aangever van vernieuwing en het wil herinnerd worden. Dit vormgeven in het onderwijs, daar staat de volwassene voor.

Om zo´n leeromgeving te creëren leiden we binnen Heliks professionals op die écht kunnen doorkijken, expliciet durven doorgronden en benoemen wat er is en hier de thema´s aan verbinden. Die verhalen vertellen, zichzelf laten zien, die vasthoudend doorgaan omdat ze geloven in kinderen en hún wil tot existeren. Vanuit nieuwsgierigheid.

De organisatie waarin deze professional werkt heeft dezelfde kenmerken. Daarom is thematisch werken, een duurzaam IPB onontbeerlijk. Stap voor stap werkt Heliks dit, als maatwerk, uit met de school.

Bronnen:

Tijdens mijn opleidingen en mijn jarenlange praktijkervaring zijn er verschillende inspiratiebronnen waar ik uit kan putten

  • Onderwijsvernieuwers als Helen Parkhurst, het Jenaplanconcept en met name het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)
  • 4D – bronnen: Vygotsky en Schoorel, www.4-D.nu
  • Pedagogen: Langeveld, L. Stevens en G. Biesta
  • Kunst en natuur die dagelijks om mij heen zijn