Plusopleiding Intern Begeleider

ervaren IB’ers leren werken vanuit de 4-D attitude. Met de DoorKijkWijzer, 4D-kinderbesprekingen en/of het maken van een kinderportret. Om te gebruiken in de eigen school zodat de leerkracht, ouders en andere specialisten er voor het kind zélf zijn. Om alle aanwezige expertise optimaal te benutten.

Start januari 2017: 10  woensdagavonden