icon email icon google icon linkedin

marian aanbeveling

De DoorKijkWijzer

een waarnemingsinstrument waarmee je leert kijken naar de kinderen, om uiteindelijk de potenties van hen te zien. En welke vraag zij aan de leerkracht en de school stellen. Het gebruik van de DKW vraagt het ontwikkelen van vaardigheden, een andere meer op jouw situatie toegesneden taal en vernieuwde zienswijze en attitude. Het is een ‘dieper waarnemen’ of ‘door-kijken’. De eigenlijke leerkracht wordt gezien door deze wijze van kijken.