icon email icon google icon linkedin

marian aanbeveling

Kinderportret

In het maken van kinderportretten leer je hoe kinderen op een systemische wijze zichzelf organiseren en wat dat van de omgeving vraagt aan organisatie. Je komt tot een eigen werkwijze die passend is bij dit kind, in jouw school en organisatie.