icon email icon google icon linkedin

marian aanbeveling

Kinderbespreking

Door het fenomenologisch horen en werkelijk verstaan van een kind kom je in aanraking met het wezen en potentie van een kind. Je ontmoet het kind daadwerkelijk in situaties waarin het niet lekker loopt of er andere cruciale vragen zijn. Er worden nieuwe wegen gevonden voor het levend leren van dit kind. Na een aantal uren gewerkt te hebben aan wie het kind is en welke beelden er existentieel opkomen -op een ander moment- samen met betrokkenen, de omgeving en andere specialisten