Robert van der Hulst

   

Marian Koolhaas

hero robert ervaringis an independent software developer from the Netherlands.

He is one of the founders of the XSharp (X#) project, an open source version of the XBase language for .NET.

He has been a member of the Visual Objects and Vulcan.NET development team for almost 10 years.

He is the author of the 3rd party products Vn2Ado, Vo2Ado, Vo2Jet and Vo2Btrieve, class libraries for Visual Objects and Vulcan.NET.

He has developed numerous custom solutions for Dutch and International Companies. Most of these solutions are linked to accounting systems. He has also helped to migrate existing systems, often systems where others said that migration was impossible.

 

hero marian ervaringis pedagoog en onderwijs-expert.

Haar vasthoudendheid en gerichtheid zorgen ervoor dat de volwassene echt in beweging komt, omdat het kind dit vraagt.

Haar betrokkenheid bij het kind in de huidige maatschappij is direkt zichtbaar in haar werk op scholen, opleidingen en bij individuele begeleidings- en coachingstrajecten.

Haar brede expertise en jarenlange ervaring zet zij in t.b.v. ouders, kinderen en professionals.

“Het spelende, onderzoekende kind met al zijn eigen-aardigheden als bron van inspiratie”

 

     
     

Heliksen GB

is the joint venture of two independent professionals, each with their own field of expertise, but with common motives such as passion, quality and persistence. Each with a broad competence that they gladly put to good use for others.

The word Heliks is derived from the ancient greek word Helix which means spiral. Helix is also used in relation to spirals in DNA. Heliks for us represents growth

 

Heliksnl NL

is het samenwerkingsverband tussen twee onafhankelijke professionals, elk met een eigen werkterrein maar met gemeenschappelijke drijfveren als gedrevenheid, kwaliteit en doorzettingsvermogen. Elk met brede expertise die zij graag in zetten voor anderen.

Het woord Heliks is afgeleid van het oud griekse woord Helix hetgeen spiraal betekent. Helix wordt ook gebruikt in relatie tot de spiralen in DNA. Heliks staat voor ons voor groei

Robert's blog

The XSharp Project

This week I have publicly announced that together with other (former) members of the Vulcan.NET development team we have started a project to create an open source XBase .Net language. The project is called XSharp (X#) and can be found on the web on the site www.xsharp.eu.

It was our intention to work together with GrafX (the owner of Vulcan.NET) but unfortunately the negotiations with the owner of GrafX have failed. But you never know what the future may bring.....

Vn2Ado 4.0 released

Today we have released Vn2Ado 4.0 for Vulcan.NET 4.0

This was a "simple recompile" of our existing product with the new Vulcan.NET 4.0 compiler.
No new features have been added and no bug fixes were applied when compared to the latest build for Vulcan.NET 3.0.

To download this new build, please logon with your heliks.nl username/password and navigate to the downloads page

Marians blog

duurzame schoolontwikkeling

Is duurzame schoolontwikkeling een modetrend? Nee, bij de NOVO-opleiding die ik ruim 20 jaar geleden volgde werd er al over onomkeerbaarheid en de 5e discipline gesproken. Wat ons nu lukt, met enkele scholen,  is een duurzaam levendig IPB implementeren waarbij de gesprekscyslus een kwaliteitsimpuls is die zeer motiverend werkt. Omdat er wordt samen gewerkt. Dit schooljaar gaan we hier op twee scholen, mede dankzij ESF-subsidies, weer een stap verder mee.Door onderzoek en leerkrachtportfolio te implementeren.

Niets nieuws, de kinderen op deze scholen laten deze vorm van samenwerken en leren al lang zien. Hun meesters en juffen zijn hierin nu volop aan het leren. Net als de directie. Er wordt uitgezien naar de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Omdat je daar mag tonen waarin jij je hebt onderscheiden, hoe jij een totaalbijdrage levert aan duurzame schoolontwikkeling.

Kleuters als aangever van vernieuwing

Afgelopen jaar ging de SBO-leerkracht van groep 1-2 het echt doen. Ze startte met een weekbrief voor ouders, met foto's van de kinderen, vergezeld met een stukje tekst. Schuchter, voor zichzelf, met de onderwijsassistent samen. Ik werd helemaal enthousiast en na enig aandringen mocht ik ook meelezen, het was een bijna intiem gebeuren. Mijn reacties waren altijd zeer welkom en werden gewaardeerd. Na enkele maanden durfde ze de nieuwsbrief met collega's te delen, er was voldoende vertrouwen.

Wat deed de nieuwsbrief met ouders? Hun betrokkenheid en interesse groeiden. Het gaf een directe kwaliteitsimpuls, juf kreeg steeds vaker foto's van de kinderen thuis en dankzij de kennis, het weten en het wederzijds begrip ging men vragen stellen aan elkaar. De oudercontactmomenten kregen een meer open karakter. Vanuit gelijkwaardigheid waarbij het kind écht centraal kwam te staan.

Aan het eind van het schooljaar werd besloten: de nieuwsbrief wordt voortgezet. Bij de kleuters, maar ook in de hogere groep. "We kunnen het de kinderen en ouders niet aandoen om zo maar te stoppen". Parallel aan de nieuwbrief zijn het portfolio van de leerkracht én de leerling aan het ontstaan. Waar eindigen we volgend jaar? In het kader van ouderbetrokkenheid, professionalisering en integraal personeelsbeleid?. Ik laat het jullie weten. Mede dankzij ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid doen we onderzoek en kunnen we hierover publiceren.

Wat is kwaliteit?

Wanneer ik in een willekeurige school binnen kom, een uur mag rondkijken, voelen hoe het er is, waarnemen hoe er geleerd en gewerkt wordt, waar enthousiasme is, welke sfeer er hangt én hoe de omgang onderling is weet ik heel veel over de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen doet dit, min of meer bewust. Ouders, inspecteurs, vertegenwoordigers én kinderen. 

Wanneer je kwaliteit wilt meten en beleid voeren dan heb je eerst antwoord te geven op de waarom en de waartoe vraag. Voor jezelf en als team. Natuurlijk is dat subjectief, maar elk instrument (ook het INK) is subjectief. 

Oordelen

De DoorKijkWijzer is gereed, het is één groot feest om met dit instrument de klassen in te gaan, IB'ers op te leiden die lef ontwikkelen om echt te oordelen en te bemerken dat het oordeel met open armen wordt ontvangen door leerkrachten. Omdat hun potentie in beeld wordt gebracht, een perspectief om hun eigen talent te ontwikkelen ten behoeve van de kinderen. Ze voelen zich serieus genomen omdat 'het kind spreekt'.

De DoorKijkWijzer is niet evidence based én hij gaat ook niet uit van de beroepscompetenties. Hij is namelijk gebaseerd op persoonlijke waarden, de waarden van de school. Het resultaat is verbazingwekkend groot (maar absoluut niet eenvoudig om uit te voeren). Geen cijfers, geen afvinklijstje, wel een goed verhaal omtrent  de  groeimogelijkheden van deze leerkracht, ingegeven door de kinderen in de concrete lessituatie en het handelen van de leerkracht.  Een magnifieke basis voor vitaliserend integraal personeelsbeleid. 

Bij de DKW gaat het om het doordacht maken van het professioneel handelen van de leerkracht, datgene wat hij  al dan niet 'in de vingers' heeft.  Om dit daadwerkelijk uit te voeren is  training noodzakelijk:  gewaarzijn -een complexe activiteit- waarin het handelen, denken, voelen en waarnemen met alle beschikbare zintuigen, fyaiologie en kennis aan de orde is. 

Dit gewaarzijn ontwikkelen kost tijd, het vraagt scholing, een open houding, een vermogen om 'in de situatie' te zijn, risico niet uit te willen sluiten, en vertrouwen te hebben in de kracht en wijshied van jezelf, je leerlingen en je collega's. 

Nieuwsgierig geworden? Wil je meer weten? Zoek contact. Het scholingsaanbod is gereed.  

Werkplezier

De afgelopen jaren heb ik succesvol (bijna zwakke) scholen, en scholen die last hebben van terugloop leerlingenaantal,  begeleid naar een vernieuwend onderwijsconcept: kindgecentreerd thematisch werken, geïntegreerd met IPB. Gestaag doorgaande durf ik nu te zeggen: de leerkrachten en directie krijgen dit voor elkaar omdat zij écht anders zijn gaan kijken naar kinderen. Ze weten waar ze voor staan en passen dit toe in hun handelen.

De komende maanden zal ik, samen met Caroline het onderzoek afronden over de invloed van de integrale aanpak op het persoonlijke werkplezier en ontwikkeling van de professionaliteit.

Deze week ontving ik een mail van een leerkracht met 3 foto's van spelende, intens betrokken kleuters. Dit wilde ze delen nadat ze van mij nogal confronterende feedback had gekregen op hoe ze bezig was. Hiervoor gebruik ik de DoorKijkWijzer een instrument wat de potentie van de leerkracht in beeld brengt.  De volgende dag was ik in haar klas. Wat een verschil en ze maakte me zo duidelijk hoe blij ze was met de ontvangen feedback. Vol vertrouwen en met heel veel werkplezier zet ze haar schouders er onder. Juist aan het eind van het schooljaar, zodat ze het met de kinderen goed kan afsluiten. 

 

Marian Koolhaas